fbpx
Korpa

Korpa

ZAKON O FISKALIZACIJI. TEHNIČKI VODIČ

ZAKON O FISKALIZACIJI. TEHNIČKI VODIČ , PORESKA UPRAVA, MINISTARSTVO FINANSIJA

PORESKA UPRAVA

TEHNIČKI VODIČ

(u primeni od 01. jula)

SADRŽAJ:

Definicije

Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU)

Bezbednosni Element (BE)

Procesor Fiskalnih Računa (PFR)

Virtualni Procesora Fiskalnih Računa (V-PFR)

Lokalni Procesora Fiskalnih Računa (L-PFR)

Elektronski Sistem za Izdavanje Računa (ESIR)

Fiskalni račun

Kreiranje fiskalnog računa

Sadržaj Fiskalnog Računa

Vrste Fiskalnih Računa

PROCEDURA ODOBRAVANjA EFU

UVOD

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Uredbe o obliku i sadržaju registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, vrstama elektronskih fiskalnih uređaja, načinu njihovog korišćenja i odobravanja, automatskoj obustavi rada elektronskog fiskalnog uređaja, pojedinostima alternativnog pristupa stalnoj internet vezi i načinu uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi („Službeni glasnik RS“, br. 32/21), Poreska uprava objavljuje i ažurira Tehnički vodič, koji sadrži uslove koji moraju biti ispunjeni radi odobravanja upotrebe elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Definicije

Fiskalizacija, zakon o fiskalizaciji – tehnički vodič

Fiskalizacija je skup mera i postupaka koje sprovode obveznici fiskalizacijekako bi se omogućila efikasna kontrola ostvarenog prometa na malo posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja:

EFU, zakon o fiskalizaciji –tehnički vodič

EFU -elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje,kojekoristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave;

SUF, zakon o fiskalizaciji –tehnički vodič

SUF -Sistem za upravljanje fiskalizacijom je softverska aplikacija Poreskeuprave koja preuzima sve podatke iz procesora fiskalnih računa, a ovlašćenim korisnicima dozvoljava pregled određenih podataka, upravlja procesorom fiskalnih računa svakog obveznika fiskalizacije od njegovog iniciranja do gašenja i kreira analize i izveštaje;

PFR,zakon o fiskalizaciji – tehnički vodič

PFR -procesor fiskalnih računa je hardverski ili softverski element,čija jeupotreba odobrena od strane Poreske uprave, koji razmenjuje podatke sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatke o prometima, formatira podatke kao fiskalni račun, stvara elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun elektronskom sistemu za izdavanje računa, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave;

ESIR,zakon o fiskalizaciji – tehnički vodič

ESIR -elektronski sistem za izdavanje računa je hardverski ili softverskielement, čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave, u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun;

BE, zakon o fiskalizaciji –tehnički vodič

BE -bezbednosni element je hardverski ili softverski element koji sadržielektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka;

Elektronski potpis,zakon o fiskalizaciji – tehnički vodič

Elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji identifikuje obveznikafiskalizacije i potvrđuje integritet procesora fiskalnih računa prilikom prenosa podataka u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave;

Dobavljač,zakon o fiskalizaciji – tehnički vodič

Dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja je lice koje obvezniku fiskalizacijeisporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja;

Poslovni prostor, zakon o fiskalizaciji –tehnički vodič

Пословни простор и пословне просторије су затворени или отворени простор,сваки самонаплатни уређај – аутомат, али и свако покретно место (возило, пловни објекат и сл.) које служи за обављање делатности (укључујући и део или више делова једног пословног простора и/или пословних просторија), као и простор који обвезник фискализације, ради обављања делатности, користи само повремено или привремено;

Plaćanje, zakon o fiskalizaciji –tehnički vodič

Plaćanje je izmirivanje obaveza za izvršeni promet dobara ili usluga utrenutku izdavanja fiskalnog računa gotovinom, instant transferom odobrenja, čekom, platnom karticom, na drugi bezgotovinski način i sl., odnosno avansno izmirivanje obaveza za budući promet dobara ili usluga.

Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU), zakon o fiskalizaciji –tehnički vodič

Elektronski fiskalni uređaj je hardversko i/ili softversko rešenje koje se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa (u daljem tekstu: PFR) i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa (u daljem tekstu: ESIR), odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa (u daljem tekstu: BE) izdatog od strane Poreske uprave.

Obveznik fiskalizacije ima pravo da se opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti, i to:

 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze; i/ili
 • elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (u daljem tekstu: SUF) i koji omogućava izdavanje fikalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

Elektronski fiskalni uređaj:

 • prima, evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije;
 • obračunava iznos poreza za svaku transakciju;
 • priprema fiskalne podatke za ESIR;
 • primenjuje elektronski potpis na fiskalni račun, koristeći bezbednosni element kao zaštitu od neovlašćene izmene sadržaja;
 • prenosi fiskalne podatke u SUF;
 • sačinjava fiskalni račun i izdaje ga kupcu, odnosno primaocu fiskalnog računa.

Elektronski fiskalni uređaj će se smatrati spremnim za upotrebu ukoliko se sastoji od elemenata (PFR, ESIR i bezbednosni element) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave i ukoliko je izvršeno uspešno povezivanje sa SUF-om.

Elementi elektronskog fiskalnog uređaja mogu da imaju različite oblike i međusobne interakcije, te se elektronski fiskalni uređaj može javiti u vidu:

 • jednog ili više hardverskih ESIR-a, od kojih svaki ima svoj lokalni PFR;
 • mešanog hardverskog i softverskog ESIR-a koji je objedinjen u okviru softvera za planiranje resursa (eng. ERP), koji se preko interneta povezuje sa softverskim virtuelnim PFR-om;
 • jednog ili više softverskih ESIR-a, instaliranih na ličnom računaru, mobilnom telefonu ili tabletu, koji se preko lokalne mreže povezuju sa jednim lokalnim PFR-om;
 • jednog ili više softverskih ESIR-a, instaliranih na ličnom računaru, mobilnom telefonu ili tabletu, koji se preko interneta povezuju sa softverskim virtuelnim PFR-om;
 • softverskog ESIR-a u formi internet prodavnice, koja se preko interneta povezuje sa softverskim virtuelnim PFR-om.

Elektronski fiskalni uređaj se može javiti i u drugim oblicima, pod uslovom da sve radnje koje obavlja moraju biti u skladu sa specifikacijom utvrđenom za proces odobrenja ESIR i L-PFR.

технички водич

Slika: Jedan ili više hardverskih ESIR-a, od kojih svaki ima svoj L-PFR

Ovde možete preuzeti dokument “Tehnički vodič” u PDF formatu

Ovde se nalazi link do dokumenta “Tehnički vodič” sa portala Poreske uprave

No Replies on

ZAKON O FISKALIZACIJI. TEHNIČKI VODIČ

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *