fbpx
Korpa

Korpa

Kompletno upustvo za primenu e-Fakture

Kompletno upustvo za primenu e-Fakture. Od toga kako da se prijavite za e-Fakture pa do toga kako da primate i šaljete e-Fakture.

 1. Gde mogu da pročitam zakon?

  Link do teksta Zakona o elektronskom fakturisanju: https://www.efaktura.gov.rs/tekst/387/zakon-o-elektronskom-fakturisanju.php

 2. Šta su e-Fakture?

  „Sistem elektronskih faktura” (SEF) je informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura.

 3. Ko je obavezan da izdaje e-Fakture?

  Obavezu izdavanja elektronske fakture imaju:
  1) subjekti privatnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
  2) subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora;
  3) subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;
  4) subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija;
  5) poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.
  Izuzetno od stava 1. ovog člana, obaveza izdavanja elektronske fakture ne postoji za:
  1) promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa zakonom koji uređuje fiskalizaciju;
  2) ugovornu obavezu usmerenu prema korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma;
  3) nabavku, modernizaciju i remont naoružanja i vojne opreme, nabavku bezbednosno osetljive opreme, kao i sa njima povezanim nabavkama dobara i usluga.

 4. Koji je zakonski rok za primenu e-Faktura?

  Obaveza subjekta privatnog sektora da izda elektronsku fakturu subjektu javnog sektora, u skladu sa ovim zakonom, primenjuju se od 1. maja 2022. godine*.
  Obaveza subjekta privatnog sektora da primi i čuva elektronsku fakturu izdatu od strane subjekta javnog sektora, kao i elektronske fakture izdate od strane subjekta privatnog sektora primenjuje se od 1. jula 2022. godine.
  Odredbe ovog zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronske fakture u transakcijama između subjekata privatnog sektora primenjuju se od 1. januara 2023. godine.

 5. Kako da se prijavim na sistem elektronskih faktura?

  Prvi korak je da obezbedite eID (elektronski indetitet) na portalu eUprave na adresi https://eid.gov.rs eID vam je potreban za pristup sistemu elektronskih faktura.

 6. Kako da obezbedim eID (elektronski identitet)?

  Na internet adresi https://eid.gov.rs/sr-Latn-RS/pocetna, pristupite portalu za elektronsku indetifikaciju.
  Kompletno upustvo za primenu e-Fakture