Korpa

Korpa

Korisnička podrška

Korisnička podrška za naše korisnike koji koriste e-Fiskal na Android i Windows platformi. TeamViewerQS je mali paket prilagođen za brzu podršku (Quick Support, QS) našim korisnicima. Jednokratno se instalira na vašem računaru i služi da omogući stabilan, brz i zaštićen pristup našeg servisera Vašem računaru. Naš serviser pristupa Vašem računaru da bi instalirao program e-Fiskal, […]

Read More

Zdravo!

Vlasnik sajta www.fiskal.rs je preduzeće a.t.a. PROFESIONAL d.o.o. Svi tekstovi i fotografije su vlasništvo ovog preduzeća. Preuzimanje sadržaja sa ovog sajta bez saglasnosti vlasnika nije dozvoljeno. Preduzeće a.t.a. PROFESIONAL d.o.o. je osnovano 1991. godine. Prvobitna delatnost je prodaja, ugradnja i servis mernih sistema za alatne mašine. Zatim održavanje birotehničke opreme i prodaja kancelarijskog materijala, a […]

Read More