fbpx
Korpa

Korpa

ZAKON O FISKALIZACIJI. PRAVILNIK O NAČINU PROVERE FISKALNIH RAČUNA.

ZAKON O FISKALIZACIJI. PRAVILNIK O NAČINU PROVERE FISKALNIH RAČUNA.

(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2021)

PRAVILNIK O NAČINU PROVERE PRIJAVLJENIH FISKALNIH RAČUNA

Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način provere prijavljenih fiskalnih računa iz člana 10. stav 1. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon).

Član 2

Kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu da provere da li je njihov fiskalni račun izdat u skladu sa odredbama Zakona odmah po izdavanju fiskalnog računa, i to:

  1. nezavisno od načina izdavanja fiskalnog računa;
  • nezavisno od vrste elektronskog fiskalnog uređaja koju koristi obveznik fiskalizacije koji je izdao fiskalni račun, u smislu člana 6. stav 3. Zakona;

nezavisno od toga da li su Poreskoj upravi dostavljeni podaci o izdatim fiskalnim računima, u smislu člana 8. st. 1. i 2. Zakona.

Član 3

Proveru fiskalnog računa kupci, odnosno primaoci fiskalnih računa mogu sprovesti preko sistema za proveru fiskalnih računa Poreske uprave (u daljem tekstu: sistem za proveru fiskalnih računa), i to:

  1. skeniranjem QR koda za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u štampanoj formi;
  • pristupanjem hiperlinku za verifikaciju koji se nalazi na fiskalnom računu izdatom u elektronskoj formi.

Provera fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana moguća je isključivo putem internet veze i sa odgovarajućim uređajem koji omogućava skeniranje QR koda i/ili pristupanje hiperlinku. Proveru fiskalnog računa iz stava 1. ovog člana je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina.

Član 4 Prilikom provere fiskalnog računa, kupac, odnosno primalac fiskalnog računa dobija jedno od

sledećih obaveštenja preko sistema za proveru fiskalnih računa:

  1. ako sistem za proveru fiskalnih računa nije dostupan, kupac i primalac računa dobija obaveštenje o nedostupnosti sistema za proveru fiskalnih računa;
  • ako provera fiskalnog računa nije uspešna usled neispravnosti fiskalnog računa, dobija obaveštenje o neispravnosti fiskalnog računa;
  • ako je provera fiskalnog računa uspešna, dobija obaveštenje o ispravnosti fiskalnog računa.

U slučaju obaveštenja iz stava 1. tačka 3) ovog člana, kupac i primalac fiskalnog računa će imati uvid u podatke iz računa, u smislu člana 5. stav 2. Zakona, opciju da preuzme kopiju fiskalnog računa u elektronskoj formi, kao i opciju da učestvuje u fiskalnoj lutriji ili sličnoj nagradnoj igri ili promotivnoj akciji, ukoliko je takva nagradna igra, odnosno promotivna akcija u toku u trenutku provere fiskalnog računa.

Član 5

Provera fiskalnog računa preko sistema za proveru fiskalnih računa je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja fiskalnog računa.

Član 6 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

No Replies on

ZAKON O FISKALIZACIJI. PRAVILNIK O NAČINU PROVERE FISKALNIH RAČUNA.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *