fbpx
Korpa

Korpa

Zakon o fiskalizaciji. Obaveštenje o subvenciji.

 ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Финансијска подршка за обвезнике новог модела фискализације
Од 15. октобра почиње пријављивање обвезника фискализације за финансијску подршку. Предуслов за остваривање права на финансијску подршку је претходно уредно поднета пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије ПГЈО. Пријава ПГЈО се подноси путем портала еПорези, а на сајту Пореске управе www.purs.gov.rs објављено је корисничко упутство у коме је детаљно објашњен поступак пријаве пословног простора и пословних просторија односно подношења пријаве. Након провере достављених података, Пореска управа одлучује о пријави ПГЈО у року од три дана од дана подношења. О томе у пореско сандуче на порталу еПорези доставља обавештење подносиоцу пријаве у електронском облику. Обавештење је дигитално потписано од стране Пореске управе, што потврђује валидност документа а садржи јединствену ознаку пословног простора и пословне просторије, која ће се користити у електронском фискалном уређају.

Од 15. октобра 2021. године, закључно са 31. јануаром 2022. године, обвезници фискализације (основани и уписани код надлежног регистра закључно са 29. октобром 2021. године) Пореској управи преко портала еПорези могу да поднесу Изјаву о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију. Обвезник фискализације може поднети само једну изјаву за доделу финансијске подршке.

Постојећи обвезник фискализације, односно лице које је у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе, може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији, као и по свакој пријављеној активној фискализованој фискалној каси у износу од 100 евра у динарској противвредности.

Нови обвезник фискализације, односно лице које није у обавези да евидентира сваки појединачно остварени промет преко фискалне касе у складу са законом којим се уређују фискалне касе, а није ослобођено од обавезе евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја у складу са Законом о фискализацији, може да оствари право на финансијску подршку по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији, као и финансијску подршку за један електронски фискални уређај у износу од 100 евра у динарској противвредности, по сваком пријављеном пословном простору и пријављеној пословној просторији.

Постојећи као и нови обвезници фискализације који нису евидентирани у систем пореза на додату вредност на дан подношења Изјаве о заинтересованости, финансијску подршку остварују у износу увећаном за 20%.

Право на коришћење финансијске подршке немају:

– привредни субјекти који су обухваћени Списком корисника јавних средстава утврђених у складу са Правилником о списку корисника јавних средстава, осим типа корисника јавних средстава 6, 7 и 10;

– обвезници фискализације којима је Пореска управа решењем привремено одузела порески идентификациони број (ПИБ).

Проверу испуњености услова за доделу финансијске подршке и утврђивање висине износа финансијске подршке за обвезнике фискализације који су поднели у складу са Уредбом, вршиће Пореска управа почев од 15. октобра 2021. године закључно са 28. фебруаром 2022. године.

Пренос средстава са наменског рачуна на пословне рачуне обвезника фискализације наведене у изјави за доделу финансијске подршке вршиће Управа за трезор на основу спискова корисника фискализације који су остварили право на финансијску подршку, које Пореска управа доставља једном недељно Министарству привреде на чијој ће интернет страници бити објављени.

Обвезници фискализације који су остварили право на финансијску подршку за фискализацију имају обавезу да, у року од шест месеци од почетка примене закона којим се уређује фискализација, почну да евидентирају промет на мало преко електронског фискалног уређаја у сваком пословном простору и просторији за коју су добили финансијску подршку за фискализацију. У супротном губе право на финансијску подршку у износу добијеном у вези са пословним простором и пословном просторијом у коме није евидентирао промет на мало, и дужни су да, најкасније у року од пет дана од дана губитка права на финансијску подршку, изврши повраћај додељених средстава са каматом.

Корисни линкови:

Сајт Пореске управе

https://www.purs.gov.rs/

Корисничко упутство за достављање података о пословном простору и пословним просторијама

https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/korisnicka_uputstva/7667/korisnicko-uputstvo-za-dostavljanje-podataka-i-generisanje-jedinstvene-oznake-o-poslovnom-prostoru-i-poslovnim-prostorijama-elektronskim-putem.html

Буди еФискализован

http://budiefiskalizovan.gov.rs/

No Replies on

Zakon o fiskalizaciji. Obaveštenje o subvenciji.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *