fbpx
Korpa

Korpa

Zakon o fiskalizaciji. Korisničko upustvo

за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем

На интернет порталу еПорези https://eporezi.purs.gov.rs/, након пријављивања и избора обвезника, у оквиру секције “Избор пријаве” потребно је изабрати пријаву са називом ПГЈО (Пријава са подацима за генерисање јединствене ознаке пословног простора и пословне просторије) – Слика 1.

Након избора приказује се историја претходно унетих пријава. Унос нове пријаве врши се искључиво избoром опције “Тесктуални унос”, која се користи за ручни унос података о пословном простору и пословним просторијама. (Слика 2).

Након избора текстуалног уноса приступа се форми “Подаци о подносиоцу” (Слика 3) у оквиру које је потребно изабрати “Врсту пријаве” (поље 1.1), ручно попунити податке “Телефон контакт особе” (поље 1.5) и “Електронска пошта” (поље 1.6) и сачувати унете податке кликом на дугме “Сачувај”.

Из падајућег менија “Врста пријаве” могуће је изабрати једну од три опције:

 1. Упис у регистар
  1. користи се за прво пријављивање пословног простора и пословне просторије
 2. Брисање из регистра
  1. користи се за трајну одјаву пословног простора и пословне просторије
 3. Промена података из регистра
  1. користи се за привремену одјаву пословног простора и пословне просторије или измену претходно пријављених података

Подаци који су унети у оквиру ове форме чувају се кликом на дугме “Сачувај”, након чега се приказује страница као на Слици 4.

Кликом   на “унос пословног простоора +”  приступа се форми “Пословни простор” (Слика 5.) у коју се уносе “Подаци о пословном простору”.

Уколико је изабрана врсте пријаве за Упис у регистар, потребно је унети податке у предиђена поља:

 • Назив пословног простора – поље је предвиђено за слободан текстуални унос податка о Називу пословног простора
  • Тип пословног простора – поље се попуњава избором једног од понуђених типова из падајућег менија (Фиксни, Покретни, Даљинска трговина, Аутомат)
 • Фиксни
  • Избором овог типа, потребно је унети податке о адреси пословног простора.
  • Избор је омогућен избором из предефинасаног адресног регистра до нивоа кућног броја (поља 2.3 – 2.6 користе падајући мени); поља 2.7 – 2.9 могу се попунити ручним уносом уколико је потребно.
   • Уколико су подаци о адреси изабрани из адресног регистра (коришћењем падајућег менија) подаци о географској ширини и дужини ће бити аутоматски попуњени.
   • Уколико подаци о адреси нису доступни путем адресног регистра, потребно је означити/чекирати поље “Слободан унос” и ручно попунити податке у пољимљ 2.5 “Назив улице” и 2.6 “Кућни број”.
 • Покретни
  • Избором овог типа, адресни подаци ће бити аутоматски попуњени седиштем пореског обвезника, док се остали подаци попуњавају ручним уносом – у поље “Додатно” је потребно унети јединствену ознаку пословног простора (нпр. регистарска ознака возила и сл.).
 • Даљинска трговина
  • Избором овог типа, адресни подаци ће бити аутоматски попуњени седиштем пореског обвезника, док се остали подаци попуњавају ручним уносом.
 • Аутомат
  • Избором овог типа, адресни подаци ће бити аутоматски попуњени седиштем пореског обвезника (при чему је могуће изменити адресне податке коришћењем падајућег менија), док се остали подаци попуњавају ручним уносом.
  • Шифра делатности која се обавља у пословном простору/просторији – поље се попуњава избором једне од понуђених шифара из падајућег менија (шифарника делатности) за делатност која се обавља у пословном простору/просторији
  • Квадратура – поље се попуњава бројчаним податком о површини пословног простора (у m2)

2.12. Датум почетка – потребно је унети податак о датуму од када се пословни простор користи, овај датум не може бити у будућности

Након завршеног уноса свих података о пословним просторима и пословним просторијама, пријаву је потребно потписати кликом на дугме “Потпиши и поднеси” – пријава добија статус “Предата”.

Како би пријава добила коначан статус “Поднета”, неопходно је кликнути на дугме “Освежи статус”.

Уколико пријава добије статус “Одбијена/Неисправна”, потребно је проверити “Листу неисправности” у оквиру пријаве, изменити/исправити податке у пријави и поново је поднети како би добила коначан статус “Поднета”.

* * *

Брисање пословног простора и пословне просторије из регистра врши се избором “Текстуалног уноса”, а затим се у оквиру секције “Подаци о подносиоцу” у пољу 1.1 “Врста пријаве” изабере опција 2 Брисање из регистра и попуне се остали подаци у форми (Слика 6.). Након тога треба кликнути на дугме “Сачувај”.

Кликом     на   “Брисање пословног простора +”  приступа се форми “Пословни простор”, а затим се из падајућег менија у пољу “Јединствени ид” бира ознака пословног простора који се брише из регистра (Слика 7.). У оквиру ове форме потребно је попунити поље 2.12 “Датум завршетка” и кликнути на дугме “Сачувај”.

Даљи поступак је идентичан као и код подношења пријаве – потребно је кликнути на дугме “Потпиши и поднеси”. Коначан статус пријаве је “Поднета”.

* * *

Промена података пословног простора и пословне просторије у регистру врши се избором “Текстуалног уноса”, а затим се у оквиру секције “Подаци о подносиоцу” у пољу 1.1 “Врста пријаве” изабере опција 3 Промена података у регистру и попуне се остали подаци у форми (Слика 8.). Након тога треба кликнути на дугме “Сачувај”.

Кликом  на   “Измена пословног простора +”  приступа се форми “Пословни простор”, а затим се из падајућег менија у пољу “Јединствени ид” бира ознака пословног простора код којег се врши промена података у регистру. У оквиру ове форме могуће је изменити податке у пољима 2.10 Шифра делатности која се обавља у пословном простору/просторији, 2.11 “Квадратура” и “Додатно”, као и у пољима 2.12 Датум почетка привременог престанка и 2.13 Датум завршетка привременог престанка – у зависности на шта се односи промена. Поље 2.14. “Датум настанка промене” је обавезно поље (Слика 9.)

Даљи поступак је идентичан као и код подношења пријаве – потребно је кликнути на дугме “Потпиши и поднеси”. Коначан статус пријаве је “Поднета”.

* * *

За сваку успешно поднету ПГЈО пријаву обвезници фискализације ће у секцији “Пореско сандуче” добити Обавештење o генерисаној јединственој ознаци пословних простора и пословних просторија са називом (Слика 10).

* * *

Преглед свих пријављених пословних простора и пословних просторија обвезник фискализације може видети кликом на дугме “Листа пословних простора” у оквиру ПГЈО пријаве.

No Replies on

Zakon o fiskalizaciji. Korisničko upustvo

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *