EKOLOGIJA – UPRAVLJANJE OTPADOM

Upravljanje otpadom je svakodnevna briga i važan posao naše firme. Mi smo ekološki odgovorna kompanija. Sačuvajmo našu okolinu za našu decu!

upravljanje otpadom

Profesional je uspostavio sistem odgovornog upravljanja otpadom kako bi uspostavio kontrolu nad tretmanom i odlaganjem svih vrsta otpada koji generiše svojim poslovanjem. Bitan deo ovog sistema je razvrstavanje otpada, njegov adekvatan tretman i odgovorno odlaganje.

Telekomunikaciona oprema, komponente IT opreme, računari, fiskalni uredjaji, štampači, baterije, mobilni telefoni i drugi elektronski uređaji sadrže opasne materije. Tako, nepravilno odlaganje ove opreme može imati velike posledice po zdravlje ljudi i životnu sredinu. U okviru sistema upravljanja otpadom, Profesional ovu vrstu otpada upućuje na dalji tretman odnosno na reciklažu.

Profesional generiše značajnu količinu ambalažnog otpada, kao što su papir, karton i  plastika. U skladu sa zakonskom regulativom, Profesional se stara da se i ovaj otpad uputi na reciklažu.

Budimo odgovorni! Upravljanje otpadom je sistem življenja. Sačuvajmo našu okolinu da bi u njoj uživale generacije koje tek dolaze.