PDF icinFiskalizacija fiskalnog uređaja

Fiskalizacija se kod nas obavlja na sledeći način:

 • Registrovali ste vaše preduzeće, radnju itd. u APR-u,
 • napravili ste pečat,
 • otvorili ste poslovni račun,
 • prijavili ste se u Poreskoj upravi
 • Odabrali ste kod nas fiskalni uredjaj.
 • Dostavljate nama potrebnu dokumentaciju:
  – Fotokopiju Rešenja iz APR-a
  –  Fotokopiju PIB-a
  –  Fotokopiju Prijave za ulazak u PDV (ukoliko to želite)
  Za preduzeće:
  – Odluku o početku obavaljanja delatnosti na adresi objekta
  – Fotokopiju lične karte ovlašćenog lica za potpisivanje
 • Potpisujete i overavavate dokumenta koja možete preuzeti ovde:
  TELEKOM zahtev za pristup korporativnoj mreži
  TELEKOM pretplatnički Ugovor
  TELEKOM Opšti uslovi za korišćenje korporativne mreže
  IPU obrazac za fiskalizaciju
  – Izjavu da niste u PDV-u ukoliko se za to opredelite
 • FISKALIZACIJA TRAJE dva radna dana
 • Vaš fiskalizovani uredjaj preuzinate u našem servisu gde ćemo vas obučiti za samostalni rad sa fiskalnim uredjajem i upoznati sa obavezama vezanim za održavanje u garantnom roku i nakon njega.
  ← Defiskalizacija

fiskalizacija - fiskalne-kase

Fiskalizacija – procedura