Filter

e-Fiskalizacija
Novi Zakon o fiskalizaciji – Nove Fiskalne kase

  • e-Fiskalizacija


  • e-Fiskalizacija ili elektronska fiskalizacije je novina sa kojom se svi privredni subjekti na teritoriji Republike Srbije prvi put susreću. Sistem e-Fiskalizacije je veoma kompleksan i čine ga nekoliko nezavisnih sistema.

  • Samo srce e-Fiskalizacije je Sistem Upravljanja Fiskalizacijom (SUF), to je moćan server Poreske Uprave (PU) i najkompleksniji softver na svetu, za sada, koji upravlja celim procesom e-fiskalizacije. Sledeći bitan deo ovog sistema je Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU).

  • Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) može biti sofversko (program na računaru) ili hardversko (uređaj) rešenje. Uređaj može biti bilo koji uređaj (kasa, tablet, telefon, All in One računar). Da bi Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) bio u funkciji, na njemu je potrebno da bude ugrađeno ili programirano 3 elementa. Ta 3 elementa su Elektronski Sistem Izdavanja Računa (ESIR), Bezbednosni Element (BE) i Lokalni Procesor Fiskalnih Računa (LPFR).