PVP Gold modul servis je jedan od podsistem univerzalnog poslovnog sistema PVP Gold pogodnog za rad magacina i servisera iz raznih oblasti delatnosti.

PVP Gold modul servis

Rad u dokumentima

 • servisna prijava
 • servisni račun
 • trebovanje materijala
 • povratnica materijala

Karakteristike

 • evidencija proizvođača i aparata sa odgovarajućim dokumentima specifikacije aparata
 • mogućnost povezivanja servisera, proizvođača, nosilaca garancije i kupaca sa određenim magacinom
 • klasifikacija servisnih prijava na nerealizovane, prijave na čekanju, poništene, zaključene i
 • nefakturisane servisne prijave.
 • mogucnost štampanja blanko servisne prijave
 • pregled istorije servisa u dokumentu servisna prijava
 • servisni račun može sadržati veći broj servisnih prijava

Izveštaji i analize

 • pregled servisnih prijava u zavisnosti od vrste aparata/proizvođača
 • vrste garancije
 • rad na terenu ili u servisu
 • servisera
 • magacina
 • kupca i nosioca garancije.

← Nazad na stranicu PVP gold moduli

Share This