UNIVERZALNI POSLOVNI SISTEM PVP GOLD

POSLOVNI SISTEM PVP Gold (program) je univerzalni poslovni informacioni sistem projektovan da odgovori potrebama korisnika bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bave. Svoje funkcije obavlja uz pomoć odgovarajućih modula.


KARAKTERISTIKE

 • Obuhvata veći broj podsistema i tehnologija posebno razvijanih u cilju stvaranja efikasnog mehanizma za planiranje, upravljanje, praćenje i kontrolu stanja poslovnog procesa.
 • Karakterišu ga jednostavnost instaliranja i upotrebe, sveobuhvatnost, prilagodljivost potrebama korisnika, visok kvalitet realizacije i pristupačna cena.


INOVATIVNA REŠENJA

U procesu projektovanja poseban akcenat stavili smo na inovativna rešenja koja imaju za cilj lakši i brži rad i obezbeđuju preciznu i pravovremenu informaciju.

 • automatsko generisanje dokumenata,
 • rad sa više dokumenata istovremeno,
 • procedure pripreme dokumenata za štampanje i grafičke reprezentacije stanja delova poslovnog sistema,
 • aktivna pretraga poslovnih podataka uz upotrebu svih numeričkih i alfanumeričkih operatora,
 • pristupna prava i prilagodljivost interfejsa u zavisnosti od odobrenih pristupnih prava zaposlenom,
 • dinamičko praćenje i upravljanje zalihama,
 • procedura za optimizaciju zaliha po stohastičkom modelu,
 • potpuna višejezička podrška,
 • automatsko osvežavanje podataka svih ukonektovanih korisnika,
 • razmena dokumenata između korisnika u odvojenim računarskim mrežama.
POSLOVNI SISTEM PVP Gold moduli.

DETALJI O PVP GOLD MODULIMA

PVP Gold

Detalji o PVP Gold modulima se nalaze ovde: