e-Fakture, STANDARD paket

1.440,00 RSD

Jedinstveno rešenje podržano na obe platforme (android i windows) za sve korisnike koji imaju potrebu za slanjem i prijemom faktura.

 • Bez Ugovorne obaveze
 • Pristup više korisnika
 • Web i android aplikacija
 • Integrisano sa ESIR-om
 • Kreiranje i slanje dokumenata/li>
 • Baza svih kupaca
 • Lista proizvoda i usluga
 • Kreiranje do 1000 faktura/mesečno
 • Analitika
 • Tehnička podrška 24/7
 • Arhiviranje dokumenata
 • 24h veza sa SEF-om

Cena: 1.200 din/mesečno + PDV

Kategorija:

e-Fakture, STANDARD paket

e-Fakture, STANDARD paket

 

Želite ipak da sami pređete na e-Fakture, za vas smo pripremili upustvo. Link do upustva je ovde:

Kompletno upustvo za primenu e-Fakture, korak po korak

Ceo teks Zakona o elektronskom fakturisanju možete naći ovde:

Zakon o elektronskom fakturisanju

Funkcionalnosti:

Početni ekrani:
 Login stranica (email adresa i lozinka). Nakon uspešne validacije pojavljuje se
 User login – nakon uspešne validacije korisnik dolazi do slededeg:

1. Side (navigacioni) menu koji u gornjem delu ima prikaz osnovnih podataka tj profile image (logo
firme), prikaz naziva firme, PIB, kao i naziv korisnika koji je trenutno ulogovan. Ostale stavke koj
se nalaze u navigacionom menu su:

a. Kreiraj dokument;
b. Izlazna dokumenta;
c. Ulazna dokumenta;
d. Nacrti / templates;
e. Pojedinačna evidencija PDV;
f. Zbirna evidencija PDV;
g. Registar klijenata;
h. Baza proizvoda/usluga;
i. Poruke;
j. Profile / Settings;
k. Sign out

2. Dashboard (početni) ekran sadrži grafički prikaz sa slededim podacima:

a. broj ulaznih dokumenata praden grafikom;
b. broj izlaznih dokumenata praden grafikom;
c. iznos ulaznog prometa praden grafikom;
d. iznos izlaznog prometa praden grafikom;
e. kao i prikaz razlike između ulaznog i izlaznog prometa.
Iznad grafičkog prikaza nalazi se date picker sa predefinisanim filterima koji obuhvataju
promet i broj faktura za: Tekudi mesec, Prošli mesec, Tri meseca, Lifetime, Custom.
Kod android korisnika u okviru mobilne aplikacije na dnu ekrana nalazi se floating button čija
funkcija je kreiranje dokumenta. Mogude je kreirati fakturu, avansni račun, knjižno odobrenje i knjižno
zaduženje.
Kod web korisnike koji pristupaju portalu preko svog kompjuetar, osim grafičkog prikaza na dnu
ekrana nalaze se i prečice poput “kreiraj novi dokument“ „učitaj datoteku“. Mogude učitavanje
XML file.

3. Side (navigacioni) menu – opis gore navedenih funkcija:

a. Kreiraj dokument – Korisika vodimo na stranicu za kreiranje faktura. Prvobitno de biti ponuđeno kreirane fakture a u bliskoj bududnosti korisnik de birati koji Tip dokumenta kreira a to su:
i. Faktura;
ii. Knjižno odobrenje;
iii. Knjižno zaduženje;
iv. Avansi račun;

Kreiranje dokumenata de biti automatizovano što je više mogude, PIB (korisnka) povlačimo sa API poziva, PDV (dropdown sa definisanim %), artikle povlači iz baze proizvoda.
Nakon uspešno kreiranog dokumenta u dnu ekrana nalaze se 3 buttona:

 Pošalji;
 Sačuvaj nacrt (pokrede se dijalog za naziv nacrta);
 Pošalji i kreiraj novi dokument.

b. Izlazna dokumenta – na vrhu ekrana nalazi se polje za pretragu podataka. Na samom ekranu nalazi se tabelarni prikaz po kolonama
i. Broj dokumenta;
ii. Tip dokumenta;
iii. Status (odobreno, poslato, otkazano, nacrt, itd);
iv. Naziv klijenta;
v. Iznos;
vi. Datum prometa;
vii. Datum slanja;
viii. Datum dospeda;
ix. Poziv na broj;
x. share dugme (mogudnost slanja .xml ili .pdf dokumenta)

Korisnik može kroz “checkbox” pored tabele da odabere šta od kolona želi da bude vidljivo. U punom formatu vidljivo je gore navedeno a sama tabela se može prilagoditi korisniku kako on želi.
Za android korinike sa funkcijom “On Hold” na delu tabele na željeni red/fakturu, pokrede se preuzimanje dokumenta.
Za web korisnike u tabeli pored dokumenta nalazi se dugme za preuzimanje dokumenta, gde je mogude preuzeti pdf dokument izlaznog dokumenta (fakture, avansnog računa, knjiđnog odobrenja i/ili knjižnog zaduženja).

c. Ulazna dokumenta
i. Sadrže iste funkcionalnosti podatke/kolone kao i sekcija izlazna dokumenta.
d. Nacrti/templates (android tabs)
i. Spisak ved započetih dokumenta koja su spremna za slanje, otkazivanje itd…
ii. U istoje sekciji ali drugi tab, nalaze se pripremljena template dokumenta koja se često koriste. Funkcija koja de pomodi korisnicima da ne rade višestruko isti posao.

e. Registar klijenata (kupci)
i. Sekcija namenjena za pretragu svih privrednih subjekata kojima su se izdavala određena dokumenta. Za korisnike ESIR-a baza kupaca je importovana I korisnik ESIR-a de na ovom mestu videti sve svoje kupce.
ii. U dnu ekrana nalazi se dugme dodaj kupca, gde je po istom principu kao I kod ESIR-a mogude dodati kupca u listu kupaca.

f. Baza proizvoda
i. Lista proizvoda artikala (šifra, naziv, JM, cena po JM, PDV %).
ii. Za korisnike ESIR-a mogud je import usluga/proizvoda iz ESIR-a (šifra, naziv, JM, cena po JM, PDV %)
iii. U dnu ekrana nalazi se dugme kreiraj artikal, gde je po istom principu kao i kod ESIR-a mogude kreirati artikal u listu artikala (šifra, naziv, JM, cena po JM, PDV %).

g. Poruke i obaveštenja
i. Kanal komunikacije sa korisnicima po istom modelu koji ved imamo implementiran na ESIR-u. U slededoj verziji posle 01.01.2023. bide omogudena i dvosmernu komunikciju sa krajnjim korisnicima.

h. Profil/Settings
i. Izmena podataka o kompaniji, mail adresa, bankovni račun, logo kompanije, broj telefona, website. Podaci okji su izmenjivi, zajedno sa ostalim podacima koji su preuzeti sa API-ja APR (PIB, MB) prikazuju se u header fakture.
ii. Korisnici (privilegije) – dodavanje novog korisnika, ime prezime, mail adresa, uloga. Kreiranom korisniku na mail se šalje verifikacioni link kao i informacija o tome koja mu je uloga dodeljena. Mogude uloge su: revizor, administrator, korisnik, korisnik za ulazne račune, korisnik za izlazne račune.
iii. Kreiranje reklamnog teksta u footer-u fakture. Funkcija ista kao i kod izdavanja fiskalnih računa sa našeg ESIR-a. Korisnik može upisati željene informacije.
iv. Definisanje izlasnih dokumenata:

1. Definisati brojač koji počinje od 123-
2. Definisati PDV kao početni podatak da korisnik ne mora uvek da bira PDV stopu (0%, 10%, 20%).
3. Odabit teme tj izgled e-dokumenta. Korisnik de modi da bira nekoliko različitih izgleda.
i. Sign out – odjava sa sistema.

Težina 1,210 kg

Recenzije

Još nema komentara.

Budite prvi koji će napisati recenziju za „e-Fakture, STANDARD paket“

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *