Korisnička uputstva za fiskalne uređaje

Uputstva za fiskalne uređaje možete preuzeti na ovoj stranici. Činom preuzimanja prihvatate činjenice vezane za preuzeti sadražaj:

  • Da se radi o integralnom sadržaju za koji autor zadržava sva autorska prava nad njim
  • Da PROFESIONAL ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne greške ili štete nastale primenom ovog sadržaja.
  • Da je PROFESIONAL testirao sadržaje na postojanje virusa i zlonamernog sadržaja i da takvog sadržaja nema.
  • Da preuzeti sadžaj nećete dalje koristiti u komercijalne svrhe niti ga ustupati trećim licima.
Share This