Korisnička uputstva za fiskalne uređaje

Uputstva za fiskalne uređaje možete preuzeti na ovoj stranici. Činom preuzimanja prihvatate činjenice vezane za preuzeti sadražaj:

  • Da se radi o integralnom sadržaju za koji autor zadržava sva autorska prava nad njim
  • Da PROFESIONAL ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne greške ili štete nastale primenom ovog sadržaja.
  • Da je PROFESIONAL testirao sadržaje na postojanje virusa i zlonamernog sadržaja i da takvog sadržaja nema.
  • Da preuzeti sadžaj nećete dalje koristiti u komercijalne svrhe niti ga ustupati trećim licima.

Preuzmite uputstva:

Preuzmi Naziv Veličina
Preuzmite obrasce GENEKO Mini 520 Mb
Preuzmite obrasce GENEKO SuperCash-S 420 Mb
Preuzmite obrasce HCP Best Lc 8,0 Mb
Preuzmite obrasce HCP Best 8,5 Mb
Preuzmite obrasce HCP Integra 1,5 Mb
Preuzmite obrasce HCP printer Flexi 5,5 Mb
Preuzmite obrasce HCP Ultima 6,7 Mb
Preuzmite obrasce HCP printer P2-DS 1,0 Mb
Preuzmite obrasce Comtrade ONE 850 Kb
Preuzmite obrasce Comtrade BASIC 1,2 Mb
Preuzmite obrasce Comtrade OPTIMA 1,2 Mb
Preuzmite obrasce Comtrade printer ST200 1,0 Mb
Preuzmite obrasce INT Raster DP-05 800 Kb
Preuzmite obrasce INT Raster DP-25 1,5 Mb
Preuzmite obrasce INT Raster DP-35 850 Kb
Preuzmite obrasce INT Raster FP-600 1,8 Mb
Preuzmite obrasce EI Favourite 1,7 Mb

← Preuzimanje sadržaja