Programi za fiskalne uređaje

Preuzimanje programa za komunikaciju računara sa fiskalnom kasom i fiskalnim printerom

Programi za fiskalne uređaje koje ovde možete preuzeti su programi neophodni za komunikaciju KASA – PC, za unos i održavanje artikala i programi za komunikaciju FISKALNI PRINTER – PC za upotrebu u maloprodaji.

Preuzimanje programa za komunikaciju računara (PC) sa fiskalnom kasom i fiskalnim printerom – štampačem (za unos artikala i komunikaciju sa računarom).
Činom preuzimanja ovih programa sa ove stranice našeg sajta prihvatate sledeće činjenice vezane za preuzeti sadražaj:

  • Da se radi o autorskoh integralnom sadržaju za koji autor zadržava sva autorska prava nad njim.
  • Da PROFESIONAL ne snosi odgovornost za eventualne greške i štete nastale primenom ovog sadržaja.
  • Da je PROFESIONAL prilikom postavljanja sadržaja iste testirao na viruse i slične zlonamerne sadržaje i da ih nema.
  • Da preuzeti sadžaj nećete dalje koristiti u komercijalne svrhe niti ga ustupati trećim licima na upotrebu.

Programi za fiskalne uređaje, preuzimanje ↓

 

Preuzmite programe za komunikaciju KASA – PC za unos i održavanje artikala:

Preuzmi Naziv Veličina
Preuzmite obrasce GENEKO Mini-tools   3,2 Mb
Preuzmite obrasce GENEKO SuperCash-S   1,1 Mb
Preuzmite obrasce HCP BestLc, Best, Integra, Ultima    28 Mb
Preuzmite obrasce ComTrade BASIC, OPTIMA, ONE-P 13.4 Mb
Preuzmite obrasce INT Raster Tools: DP-05, DP-25, DP-35 FP-600   9.8 Mb

Preuzmite programe za komunikaciju FISKALNI PRINTER – PC za maloprodaju:

Preuzmi Naziv Veličina
Preuzmite obrasce HCP fiscal, program neophodan za rad fiskalnog štampača 25,3 Mb
Preuzmite obrasce GENEKO maloprodaja, program za SuperCash-s kasu  55  Mb
Preuzmite obrasce FPLink, program neophodan za rad SuperCash-S u režimu printera   2,3 Mb
Preuzmite obrasce BS Fiscal, program za komunikaciju fiskalnih kasa u režimu fiskalnog štampača i printera:  GALEB FP-550 i INT Raster: DP-05, DP-25, DP-35, FP-600

← Preuzimanje sadržaja