Preuzimanje sadržaja neophodnog za vaš rad

Preuzimanje sadržaja sa naše stranice kao što su informacije, uputstva, programi i obrasci u vezi fiskalnih uredjaja:

Preuzimanje sadržaja:

Preuzimanjem sadržaja sa ovih stranica prihvatate činjenice vezane za preuzeti sadražaj:

  1. Da se radi o integralnom sadržaju za koji autor zadržava sva autorska prava nad njim.
  2. Da Profesional ne snosi bilo kakvu odgovornost vezanu za eventualne greške ili štete nastale primenom ovog sadržaja.
  3. Da je Profesionla testirao sadržaj na postojanje virusa i zlonamernog sadržaja i da takvog sadržaja nema.
  4. Da preuzeti sadžaj nećete dalje koristiti u komercijalne svrhe niti ga ustupati trećim licima uz bilo kakvu nadoknadu.

Za pregled i ispunjavanje obrazaca potreban Vam je Adobe Reader.   Preuzimanje sadržaja pdf Preuzmi Adobe Reader