Galeb fiskalne kase i fiskalni štampači.

Fiskalna kasa Galeb GP-100, odgovara potrebama svih tipova prodajnih objekata i uslužnih delatnosti.

Tehničke i funkcionalne osobine je preporučuju kao odličan izbor korisnicima koji žele da obezbede naplatno mesto kvalitetnim uređajem sa odličnim odnosom cene i karakteristika.

Fiskalna kasa Galeb GP-350 ima tastaturu sa 36 tastera i veliki displej sto omogućava komfornu upotrebu
uređaja u režimu rada fiskalna kasa dok mogućnost da se uređaj koristi u režimu rada fiskalnog štampača pretvara uređaj u brz i pouzdan fiskalni štampač.

Fiskalni štampač / fiskalni printer GALEB GP-550.

Najbrži fiskalni štampač. Izuzetno kratko vreme za unos artikala (15000 artikala se upisuju za 2.5min).

Mogućnost komunikacije preko direktnog USB porta.
Velika baza artikala. Mogućnost štampanja nefiskalnog teksta. Integrisani GPRS terminal.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.