FISKALNE KASE

FISKALNE KASE, PRODAJA, SERVIS I ODRŽAVANJE

Fiskalne kase, nove i polovne. Fiskalizacija kase i obuka za rad na fiskalnoj kasi. Servis, obavezan tehnički pregled i redovno i preventivno održavanje u garantnom roku i nakon isteka garantnog roka, odnosno garancije.

U skladu sa Zakonom o fiskanim kasama za Vaše potrebe obavićemo:

fiskalizaciju ili defiskalizaciju,
– osnovnu i dopunsku obuku,
– obezbediti prateću dokumentaciju uređaja i
– sve potrebne dokumente propisane Zakonom.

Fiskalna kasa je uredjaj koji pomaže u generisanju i arhiviranju podataka vezanim za prodaju u maloprodajnom objektu. Ovde možete pronaći fiskalnu kasu i fiskalni štampač koji poptuno odgovaraju potrebama vašeg poslovanja, bilo da se radi o pružanju usluga ili prodaji robe i bez obzira na obim prometa ili veličinu prodajnog objekta.

Prema Zakonu (Zakon PDF), fiskalna kasa je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz evidentiranje na kontrolnoj traci.

Svaka fiskalna kasa ima programsku, operativnu i fiskalnu memoriju. Programska memorija ima program, koji je zaštićen od brisanja. Programi koristi standardne funkcije za evidentiranje prometa, upravljanje štampačem i ekranoma. Pored toga, upisuje podatake u memoriju.

Za više detalja o pojedinom proizvodu, kliknite na sliku proizvoda!