FISKALNE KASE

 • Akcija! Fiskalna kasa HCP Prima

  Mobilna fiskalna kasa HCP Prima

  15,598.80 din. 15,500.00 din.
 • Akcija! Fiskalna kasa GENEKO Super Cash Ekonomik

  Fiskalna kasa GENEKO Super Cash Economic

  17,200.00 din. 15,850.00 din.
 • Akcija! Fiskalna kasa SuperCash S

  Fiskalna kasa printer SuperCashS

  20,200.00 din. 17,900.00 din.
 • Akcija! INT Raster DP-25

  Fiskalna kasa i fiskalni štampač INT Raster DP-25

  17,900.00 din. 15,500.00 din.
 • Akcija! Fiskalna kasa i fiskalni štampač INT Raster DP-35

  Fiskalna kasa i fiskalni štampač INT Raster DP-35

  21,500.00 din. 17,500.00 din.
 • Akcija! Fiskalna kasa HCP Ultima

  Fiskalna kasa HCP Ultima

  30,666.00 din. 29,400.00 din.
 • Akcija! GALEB GP-100

  Galeb GP-100 fiskalna kasa/fiskalni štampač

  18,200.00 din. 15,500.00 din.
 • Akcija! Galeb GP-350

  GALEB GP-350 fiskalna kasa/fiskalni štampač

  23,988.00 din. 22,500.00 din.
 • Akcija! HCP Best LC fiskalna kasa

  Fiskalna kasa HCP Best LC +

  18,898.80 din. 17,800.00 din.

FISKALNE KASE, PRODAJA, SERVIS I ODRŽAVANJE

Fiskalne kase, nove i polovne. Fiskalizacija kase i obuka za rad na fiskalnoj kasi. Servis, obavezan tehnički pregled i redovno i preventivno održavanje u garantnom roku i nakon isteka garantnog roka, odnosno garancije.

U skladu sa Zakonom o fiskanim kasama za Vaše potrebe obavićemo:

fiskalizaciju ili defiskalizaciju,
– osnovnu i dopunsku obuku,
– obezbediti prateću dokumentaciju uređaja i
– sve potrebne dokumente propisane Zakonom.

Fiskalna kasa je uredjaj koji pomaže u generisanju i arhiviranju podataka vezanim za prodaju u maloprodajnom objektu. Ovde možete pronaći fiskalnu kasu i fiskalni štampač koji poptuno odgovaraju potrebama vašeg poslovanja, bilo da se radi o pružanju usluga ili prodaji robe i bez obzira na obim prometa ili veličinu prodajnog objekta.

Prema Zakonu (Zakon PDF), fiskalna kasa je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatog dobra i izvršene usluge unetih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani način saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz evidentiranje na kontrolnoj traci.

Svaka fiskalna kasa ima programsku, operativnu i fiskalnu memoriju. Programska memorija ima program, koji je zaštićen od brisanja. Programi koristi standardne funkcije za evidentiranje prometa, upravljanje štampačem i ekranoma. Pored toga, upisuje podatake u memoriju.

Za više detalja o pojedinom proizvodu, kliknite na sliku proizvoda!