Fioke za novac

Ladice (fioke) za novac, prodaja, servis i održavanje

Fioke za novac, metalne, sa bravicom i ključem za maksimalnu sigurnost. Ladice (fioke) za novac sa 4 ili 5 pregrada za papirni novac i sa 4-8 prilagodljivih pregrada za sitan metalni novac.

Karakteristike

Sve fioke sa bravicom mogu se pomoću ključa otvoriti. Fioke su prilagodjene za povezivanjem sa fiskalnim uređejem tako da fiskalna kasa daje impuls fioci da otvori fioku. Ove fioke odgovaraju većini modela fiskalnih kasa i fiskalnih štampača. Spremajte svoj pazar (novac) na sigurno mesto u savremeno dizajnirane i visokokvalitetne ladice (fioke) za novac.

Za više detalja o pojedinom proizvodu, kliknite na sliku proizvoda!

Share This