Korpa

Korpa

PRAVILNIK O VRSTI I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU I POSLOVNIM PROSTORIJAMA, KAO I O NAČINU GENERISANJA OZNAKE POSLOVNOG PROSTORA

O VRSTI I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O POSLOVNOM PROSTORU I POSLOVNIM PROSTORIJAMA, KAO I O NAČINU GENERISANJA OZNAKE POSLOVNOG PROSTORA Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se vrsta podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, način dostavljanja ovih podataka Poreskoj upravi i način generisanja oznake poslovnog prostora iz člana 9. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, […]

Read More

PRAVILNIK O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMA TRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA

O VRSTAMA FISKALNIH RAČUNA, TIPOVIMATRANSAKCIJA, NAČINIMA PLAĆANJA, POZIVANJU NA BROJ DRUGOG DOKUMENTA I POJEDINOSTIMA OSTALIH ELEMENATA FISKALNOG RAČUNA Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se vrste fiskalnih računa, tipovi transakcija, načini plaćanja, pozivanje na broj drugog fiskalnog računa, odnosno drugog relevantnog dokumenta i pojedinosti ostalih elemenata fiskalnog računa iz člana 5. stav 2. Zakona o fiskalizaciji […]

Read More

Prijava Izdvojene Poslovne Jedinice

Kao što i mnoge druge stvari u ovoj državi uređuju “mlađi referenti”, verovatno je i ovo njihovih ruku delo. Dakle, od 01.01.2021. godine “Odluka o otvaranju poslovne jedinice” je otišla u istoriju. Sada prijavu Izdvojene Poslovne Jedinice prijavljujete na portalu ePorezi. Za preduzetnike i ugostiteljske objekte i dalje ostaje obaveza da Izdvojenu Poslovnu Jedinicu prijavite […]

Read More
blank

Zakon o fiskalizaciji

Valjda svako živo biće ima potrebu da sa drugima podeli svoja saznanja za koje misli da će nekome koristiti. Tako je mene na ovaj tekst „inspirisalo“ Ministarstvo Finansija Republike Srbije sa tekstom Zakon o fiskalizaciji. O ovom Zakonu sam satima razgovarao sa svojim kolegama, korisnicima, računovođama, proizvođačima fiskalnih kasa, programerima… Opšti utisak mi je da […]

Read More
blank

3 Najjeftinije fiskalne kase

Rešili ste da počnete privatni biznis, čestitam na hrabroj odluci. Pred vama se postavljaju problemi i nedoumice koje u hodu trebate da rešavate. U jednom trenutku doći će na red i pitanje DA LI treba da nabavite fiskalnu kasu. Koga ćete da pitate da li treba da nabavite fiskalnu kasu, naravno vašeg knjigovođu. Pobogu pa […]

Read More
blank

PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE PODATAKA U INTERNOJ MEMORIJI ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA

PRAVILNIK O NAČINU ČUVANJA I ZAŠTITE PODATAKA U INTERNOJ MEMORIJI ELEKTRONSKOG FISKALNOG UREĐAJA (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2021) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji elektronskog fiskalnog uređaja iz člana 8. stav 5. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 […]

Read More
blank

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA O IZDATIM FISKALNIM RAČUNIMA PORESKOJ UPRAVI

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA O IZDATIM FISKALNIM RAČUNIMA PORESKOJ UPRAVI (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2021) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se koje podatke o izdatim fiskalnim računima je obveznik fiskalizacije dužan da dostavi Poreskoj upravi iz člana 8. stav 1. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: […]

Read More
blank

PRAVILNIK O USLOVIMA I PROCEDURI IZDAVANJA I NAČINU KORIŠĆENJA BEZBEDNOSNOG ELEMENTA

PRAVILNIK O USLOVIMA I PROCEDURI IZDAVANJA I NAČINU KORIŠĆENJA BEZBEDNOSNOG ELEMENTA (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2021) Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i procedura za izdavanje, kao i način korišćenja bezbednosnog elementa iz člana 7. stav 1. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, broj 153/20 – u daljem tekstu: Zakon). Član 2 Bezbednosni element, […]

Read More